Krv nie je voda (Rytmická skupina B)

Aktívne, vytrvalé, metodické, tradicionalistky, chladné

Krvná skupina B sa spája s temperamentom a životom plným rytmu. Rytmické typy ľudí vynikajú nezávislosťou: sú aktívnem rozhodné, milujú pohyb. Sú to osoby málo citlivé a veľmi si zakladajú na tradíciách. Kráčajú svojou cestou vytrvalo a s pevnou vôlou. Keď majú nejaké precavzatie, nevzdávajú sa, kým nedosiahnu svoj cieľ. Ich inteligencia je metodická a logická. Snažia sa rozširovať si vedomosti, lebo im to umožňuje napredovať, ako plánovať.
Najvhodnejšie sú pre nich profesie spojené s riadením, tie najviac vyhovujú ich povahe.
ženy tejto krvnej skupiny môžu byť perfektné vojačky a riaditeľky podnikov. Môžu vykonávať aj rutinérske práce, pretože zo všetkých krvných skupín sa ľudia skupiny B najmenej nechajú znechutiť pri vykonávaní monotónnych prác.

Krv skupiny B dodáva činnostiam logický a premyslený charakter.

Temné a skryté povahové vlastnosti:
Niektorí jednotlivci majú zozvinutejšie negatívne stránky svojej povahy a zmenia sa na asociálov.
B - Schizofrenické sklony - môžu byť perverzní a sadistickí, môžu dokonca spáchať aj vraždy.
Fotoblog na MOWSe