Čísla lásky - podľa dňa narodenia

Prvého: Ste jednotky v živote aj v láske. Chcete byť najlepší, najobdivovanejší a najmilovanejší. Zo všetkého najviac potrebujete nezávislosť. Ste rýchly, dynamický, ľahko niečo začnete, ale doviesť veci ku koncu od vás vyžaduje sebazaprenie. Hľadáte lásku na celý život. Prvého sa narodil: A.Tolstoj, Woody Allen, Bismark, F.Chopin, C.Lewis,...

Druhého: Ste láskavý, trpezlivý, s každým dobre vychádzate. Čo sa týka citov, ste neobyčajne krehký a zranitelný. Potrebujete spoločnosť. Pokiaľ sa hlboko zamilujete, veľa toho nenahovoríte, ale držíte sa v blízkosti partnera. Ako vy sa narodil: Casanova, Jimmy Connors, Máhatma Gándhí,...

Tretieho: Necháte sa ľahko uniesť nadšením, reagujete otvorene a spontánne. Ste plný nápadov, dokážete rýchlo myslieť, ste originálny a niekedy až nepríjemne úprimný. Robíte niekoľko vecí naraz. V láske ste neistý. Tretieho sa narodil: M.Brando, A.G.Bell, F.Kafka, E.Clapton,...

Štvrtého: Ste praktický, zodpovedný a pracovitý. Nebráni vám to však vrhať sa do neistých ľúbostných dobrodružstiev. Ak je váš záujem motivovaný iba na sexuálnu príťažlivosť, nemôžete očakávať, že sa vyvinie hlboký a trvalý vzťah. Ako vy sa narodil: A.Hepburn, G.Philipe, A.Vivaldi,...

Piateho: Ste energický, odvážný a zásadový. Priťahuje vás všetko nové a zábavné. Vo vzťahu potrebujete dostatok priestoru. O láske radšej hovoríte, čítate alebo píšete, ako by ste ju realizovali. Od partnera očakávate vernosť - telesnú i duševnú. Piateho sa narodil: W.Disney, K.Marx, J.Cocteau, D.Diderot, A.Citroen,...

Šiesteho: Pre vás sú dôležité vzťahy všetkého druhu. Bez lásky nedokážete žiť. Ste láskavý, citlivý, potrebujete harmóniu. V ľúbostnom vzťahu ste ohľaduplný a láskavý partner. Tento deň sa narodil: Le Corbusier, S.Freud, F.Truffaut, B.Borg,...

Siedmeho: Láska je váš večný problém. Je pre vás nepredstaviteľné milovať niekoho, kto je menej inteligentný než ste vy, niekoho netolerantného alebo komfortného. Máte potrebu vyskúšať si všetko na vlastnú kožu. Ste extrovert, rýchle sa rozhodujete a konáte. Rovnaký deň sa narodil: Ch.Dickens, R.Starr, M.Curie,...

ôsmeho: Chcete lásku, ktorá bude strhujúca, vášnivá, prudká a dodá vášmu životu novú kvalitu. Chcete sa usadiť, mať rodinu, ale predstava, že ostanete celý život s jedným človekom, sa vám veľmi nepáči. Ste inteligentný, bystrý, máte zmysel pre logiku, predpoklady pre podnikanie, písanie a vedeckú prácu. Tento deň sa narodil: K.Basinger, D.Bowie, J.César, J.D.Rockefeller, ...

Deviateho: Nenaväzujete vzťahy, ktoré sú nebezpečné a niekedy nezákonné. Mali by ste sa viacej starať o svoju povesť a nehľadať sexuálne uspokojenie s partnerom, ktorý je viazaný inde. Inak ste spolahlivý, premýšlavý, zodpovedný, zvyknutý tráviť hodiny osamote. Deviateho sa narodil: J.Lennon, S.Beauvoir, Ch.Baudelaire, E.Schwarzkopf,...

Desiateho: Priťahujú vás silní a nezávislí partneri. Ste inteligentný a myslí vám to veľmi rýchlo. Do vzťahu vnášate stabilitu, ste pracovitý a zásadový a nepodliehate náladám. V tento deň sa narodil: B.Pasternak, M.Proust, F.Schiller,...

Jedenásteho: Ste citliví, intuitívni rojkovia. Je veľmi ťažké od vás dostať priamu odpoveď, aj čo sa citov týka. Jednoducho neviete. Potrpíte si na kľud a mier, najmä v ľúbostnom vzťahu, ktorý je pre vás jednou z najväčších hodnôt. Jedenásteho sa narodil: S.Dali, J.Cousteau, R.Clair, T.Edison, R.Strauss,...

Dvanásteho: Budete mať úspech vo všetkom, čo začnete. Ste činorodý, profesionálne schopný, bystrý a veľmi dobre vychádzate s ostatnými. Máte zmysel pre rodinu, ste otvorený, priatelský a vtipný. Rovnaký deň sa narodil: M.Chevalier, Ch.Darwin, L.Minelli,...

Trinásteho: Ste nadaný v mnohých rôznych smeroch. V ľúbostnom vzťahu ste otvorený, verný a zodpovedný. V detstve ste mali problémy s rodičmi. Trinásteho sa narodil: F.Castro, H.Heine, Neron, G.Simenon,...

Štrnásteho: Rozhodne nemáte radi, keď vám niekto hovorí, ako a čo máte robiť. Ste prchký, ťažko zabúdate na krivdy. Potrebujete kľudné domáce prostredie s ľuďmi, ktorí vás povzbudzujú a oceňujú. Lásku potrebujete, ale milujete zmenu. K tomu, aby ste sa usadili, musíte poznať niekoho naozaj mimoriadneho. Tento deň sa narodil: A.Schweitzer, A.Einstein, S.Graf, princ Charles,...

Pätnásteho: Milujete dobrodružstvo, prírodu a súkromie. Máte predpoklady k tvorivej činnosti. Domov a rodina pre vás veľa znamená. V rovnaký deň sa narodil: Moliére, L. de Vinci, A.Christie,...

Šestnásteho: Máte jasno v tom, čo je správne a čo zlé. Zle znášate strnulý prístup. Ste exhibicionisti. Tento deň sa rodia bojovnice za ženské práva, reformátori a sociálni pracovníci. Tento deň sa narodil: Ch.Chaplin, Madonna, M.Stuart, J.J.Rousseau,...

Sedemnásteho: Ste zdatný, pracovitý, výkonný a bystrý. Ľúbostný vzťah je pre vás veľmi dôležitý, pretože jeho prostredníctvom získate rovnováhu. Ste ochotný zamilovať sa na prvý pohľad. Je na vás niečo, čo vás činí priťažlivým a sex vás zaujíma oveľa viac, než si pripustíte. V rovnaký deň sa narodil: Al Capone, J.Gabin, R.Hayworth, M.West,...

Osemnásteho: Nerád zverejňujete súkromné záležitosti. Neznášate kritiku aj napriek tomu, že svoje okolie dosť prísne posudzujete. Pokiaľ ide o lásku a manželstvo, ste veľmi vyberavý. Chcete nájsť toho jediného a správneho človeka. Aj keď je kariéra pre vás veľmi dôležitá, súkromného života za nehodláte vzdať. Osemnásteho sa narodil: Sissi, G.Garbo, P.Klee, P.McCartney, R.Redford, N.Paganini,...

Devetnásteho: Ste chápavý, múdrý, trpezlivý, oddaný a pomáhate ostatným. Pre svojich blízkych by ste vedeli aj zabiť. Vaša láska je slnečná a radostná a vo vašom živote znamená veľmi veľa. Ale možno, źe vás dokáže zaujať len niekoľko ľudí, ktorých v živote stretnete. Napriek tomu by ste sa radi usadili a žili v manželstve. Tento deň sa narodil: Twiggy, P.Cézanne, C.Chanel...

Dvadsiateho: Potrebujete kľud, harmóniu, spoluprácu a lásku. Milujete nežne a pomaly. Máte kultivované spôsoby a dokážete byť veľmi priateľský. Dáte sa ľahko presvedčiť a ovládnuť aktívnym a dominantným partnerom. Tento deň sa narodili: N.Wood, S.Loren, H. de Balzac, J.Miró,...

Dvadsiatehoprvého: Ste spoločensky založený a ostatným je s vami dobre. V láske ste ohľaduplný, intuitívný, nežný a milujúci. Dôležité je, aby ste si ujasnili a formulovali, čo vlastne od partnera požadujete a neponechávali veci náhode. 21. sa narodili: I.Bergman, Ch.Dior, J.Fond, Voltaire,...

Dvadsiatehodruhého: Ste ambiciózny človek, ktorý chce iba dve veci. Skvelú kariéru a spokojný ľúbostný život. Váš partner musí byť nielen schopný, pohotový a v láske obetavý, ale mal by rešpektovať vašu cestu ku kariére. Tento deň sa narodil: B.Becker, L.Bunuel, G.Puccini,...

Dvadsiatehotretieho: Máte radi nežné prejavy lásky a beriete ich, ako krásnu a príjemnú súčasť života. Manželský źivot, v ktorom by sa váš partner prejavil, ako hlupák alebo surovec, by pre vás znamenal sklamanie, s ktorým by ste sa nedokázali vyrovnať. Ste skvelí v profesii. 23. sa narodili: J.Moreau, W.Shakespeare, R.Schneider,...

Dvadsiatehoštvrtého: Ste najkamarádskejší, najstarostlivejší a najochotnejší ľudia. Bol ste stvorený pre lásku a možno, že vám to už veľa ľudí potvrdilo. Okúzľujú vás ľúbostné romániky. Ináč ste silný a vytrvalý. 24. sa narodili: N.Kinská, B.Streisand,...

Dvadsiatehopiateho: Vaša povaha je trochu komplikovaná. V mladosti sa môžete láske zámerne vyhýbať a obracať sa k svojmu bohatému vnútornému životu, ktorý vám nemôže priniesť sklamanie. Ste veľmi citlivý a nešetrnosť druhých sa vás dotkne ľahšie, ako by sa zdalo. V rovnaký deň sa narodil: G.Bizet, W.Faulkner, A.Gaudí, I.Newton,...

Dvadsiatehošiesteho: Máte šancu stať sa bystrými politikmi, úspešnými podnikatelmi, vedcami alebo spisovateľmi. Páčia sa vám ľúbostné dobrodružstvá aj sex. V manželstve sa môžete cítiť obmedzený a záväzky vám budú nepríjemné. Tento deň sa narodil: G.B.Shaw, Mao, A.Huxley,...

Dvadsiatehosiedmeho: Vyhýbate sa povrchným vzťahom. Ste duchovne založený, priťahujú vás alternatívne životné štýly. Ste konzervatívny. Ľúbostné vzťahy sú pre vás obzvlášť dôležité. 27. sa narodil: L.Pasteur, E.Taylor, I.Adjani, M.Dietrich,...

Dvadsiatehoôsmeho: Snažíte sa byť milý na všetkých, ktorí vám prejavujú svoju priazeň. Môžete vyzerať ako ľahkomyseľný alebo nestály, ale skutočnosť je taká, že túžite po hlbokom citovom vzťahu na celý život. Ste veľmi inteligentný a rád študujete. Zle znášate stres. 28. sa narodili: J.W.Goethe, A.Dumas, J.Cook,...

Dvadsiatehodeviateho: Je dosť ťažké vás potešiť a vyhoveť vám. Často skúšate a trápite príslušníkov opačného pohlavia, aby ste zistili, akí v skutočnosti sú. Ľúbostné vzťahy mávate dosť neprehľadné. Môžete mať problémy s alkoholom. Tento deň sa narodil: M.Antonioni, B.Bardot, M.Jackson,...

Tridsiateho: Pôsobíte dojmom vyrovnanej sebeistoty, to vám umožňuje vykorčuľovať z každej situácie. Neznesiete priemernosť. V ľúbostnom vzťahu si predovšetkým potrpíte na konverzácii. 30. sa narodil: W.Churchill, H.Ford, M.Twain,...

Tridsiatehoprvého: Nerád strácate čas s tými, čo nevedia, čo si so životom počať. Svojich priateľov sa dokážete zastať. Neznášate klamstvo. Vaše požiadavky a nároky v ľúbostnom vzťahu sú maximálne. Chcete všetko, alebo nič. 31. sa narodil: L. de Funés, J.Haydn, H.Matisse, F.Schubert
Fotoblog na MOWSe