Alberoskop (November - Gaštan)

Ľudia narodení v znamení gaštana stoja oboma nohami pevne na zemi. So svojou predvídavosťou ďaleko do budúcnosti pripomínajú dlhý život ich stromu. Tak ako tento strom, ktorý ponúka široké možnosti použitia, počnúc pekným a odolným drevom až po plody, čo sú pochúťkou pre ľudí a potravou pre zvieratá, tak aj ľudia v tomto znamení majú veľa čo ponúknuť. Sú pohotoví a ochotní vrhnúť sa telom i dušou do mnohých činností, vedia sa však aj rýchlo uraziť. Beda tomu, kto sklame ich dôveru alebo dôverčivosť: upadne u "gaštanov" do nemilosti. Ak narodení v tieni tohto stromu vedia mierniť svoju agresivitu, môžu z nich byť obchodníci, úspešný stavební inžinieri, tvoriví propagačný pracovníci a technici s originálnymi návrhmi.
Fotoblog na MOWSe