Alberoskop (Apríl - Breza)

Pod tieňom brezy nájdete ľudí s výraznou inteligenciou a príjemným charakterom. No pozor: Pod ich zamatovým povrchom sa ukrýva temperamentná osobnosť, ktorá rýchlo vybuchne aj pre tie najnepatrnejšie príčiny. Hoci je táto tendencia k temperamentným výbuchom vhodná skôr na to, aby rozohriala mrazivú náladu (čo je jednoznačne pozitívne), predsa len sa zavše prihodí, že spôsobí ako pušný prach so všetkými následkami, aké si ľahko viete predstaviť. Ľudia narodení v znamení brezy sú veľmi dobrý v matematike, astronómii a takmer vo všetkých teoretických oblastiach. Pretože sú aj talentovaný rečníci, môžu dosiahnuť skvelé výsledky v politike aj v žurnalistike.
Fotoblog na MOWSe