Strelec - Sagittarius

23.11. – 21.12.

Charakteristika znamenia

Vládnúca planéta: Jupitr
Znamenie: Mužské
Živel: Oheň
Povaha: Cholerická
Typ: Nábožný človek, športovec, dobrodruh, pokrytec, falošný prorok.
Postava: Urastená so sklonom k tučnote, sympatický, impozantný zovňajšok, silné ruky, pohyblivý, športový typ, pôsobiaci mladistvo až do vysokého vek.
Tvár: Vysoké, klenuté čelo, jasný, dobrácky, žoviálny, žiarivý pohľad, svetlé husté vlasy, u mužov – zarastená brada.
Časti tela, ktoré ovláda: Panva, stehenné kosti, bedrové kĺby, pečeň, krv, slabiny, platničky, chrbtové svalstvo, žily, pľúca, priedušky, neurovegetatívna sústava.
Šťastný deň: Štvrtok

Streleci podliehajú vplyvu planéty Jupiter. To spôsobuje, že navonok sú väčšinou veľmi pokojní, ale vo vnútri veľmi citliví, aj keď to na nich práve nevidno. V ľúbostných záležitostiach sa prejavuje ohnivá nátura a prchkosť. Ich rozum ich však udrží v potrebných medziach. Sú čestní, konajú dobro pre dobro. Majú prorockú žilu, preto sa v osobnom živote často môžu spoľahnúť na svoj vnútorný hlas. Nadovšetko milujú pokoj a pohodlie. Zápornou stránkou tejto vlastnosti je nedostatok rozhodnosti. V styku s opačným pohlavím sú veľmi otvorení, čo si dotyčná osoba neraz vysvetľuje nesprávne. Snažia sa o čo najväčšiu slobodu a nezávislosť. Idú za hlasom svojho srdca bez toho, aby sa pýtali, čo na to rozum. Pritom sú mierumilovní, ohľaduplní, ústupčiví, priami a čestní. Ich psychické vlastnosti sú nadpriemerné, duch je vynachádzavý ba geniálny, myšlienkové pochody sú slobodné, nedajú sa spútať. Neposednosť ich stále ženie na cesty. Radi športujú a chodia na túry. Majú veľmi radi zvieratá a prírodu. V istom zmysle by sa mohlo o nich spolu s Goethem povedať: " Dve duše prebývajú v mojej hrudi \" , pretože niekedy trpia vnútornou rozdvojenosťou, ktorá je neomylnou známkou dvojakej povahy. Sú neobyčajne prístupní citovým dojmom, raz uzavretí a neprístupní, niekedy zas prudkí a podráždení. Táto podráždenosť je často neopodstatnená a vysvetliteľná len ich rozpoltenosťou. Ľahko sa stávajú nedôverčivými, no nedokážu zabrániť tomu, aby ich neklamali a nepodvádzali. Povaha Strelca sa vyznačuje predovšetkým optimizmom. Pozná slabé stránky a nástrahy života a veľmi skoro sa ich naučí chápať a prekonávať. Ľudia narodení v znamení Strelca lipnú na tradíciách a starožitnostiach. Sú vášnivými zberateľmi. Zbierajú knihy, viečka z pivových fliaš, hracie hodiny, staré listy, ceduľky – vždy ich majú plné vrecká - . Majú radi okolo seba zvieratká, najmä z exotických krajín, aj vo svojom byte. Beda tomu, kto by sa dotkol ich zbierky, alebo by ju upratal ! Strelec tie veci vlastní, pretože ich potrebuje. Sú vášnivými bojovníkmi za právo a mravnú čistotu. Dobrý Strelec je veľmi dobrosrdečný, dobromyseľný a spravodlivý, so zmyslom pre krásu a harmóniu života. Jeho poznanie je intuitívne: najvýraznejším znakom jeho povahy je bezvýhradné uznávanie autority. Naproti tomu " negatívny Strelec " je sofistom, hĺbka citov sa u neho mení na sentimentálnosť, viera na povery, spravodlivosť na pokrytectvo. Duševnú prázdnotu sa snaží zamaskovať plagátmi a napodobeninami každého druhu. Rád sa pýši cudzím perím. V povolaní inklinujú k neviazanému životu v prírode, ku ktorej majú hlboký vzťah. Vo všetkých profesiách, ktoré im ju približujú, dosahujú veľké úspechy. Majú schopnosť vycítiť, kedy sa im naskytá dobrá príležitosť. Často majú pocit, že to " pravé " ich len čaká. Táto okolnosť, ako aj túžba po cestovaní vysvetľuje časté zmeny povolania. Najvodnejším povolaním, kde sa môžu uplatniť, sú napríklad pracoviská v cestovných kanceláriách, v štátnej službe, v armáde, ďalej ako duchovní, dôstojníci, policajti, diplomati, lekári, psychológovia, geografovia, bankoví úradníci a športovci.

Významné osobnosti narodené v znamení Strelca: Francisco Franco, Nero, Robert Koch, Kirk Douglas, Maximilian Schell, Winston Churchill, Walt Disney, Frank Sinatra, Ludwig van Beethoven, Edith Piaf, Maria Callasová, Betty Grableová, ...
Fotoblog na MOWSe