Dušana

Ženské krstné meno

Ženské meno Dušana má slovanský pôvod a jeho význam je tá, čo má dušu. Nositeľky tohto mena oslovujeme Dušanka, Dudy. Tieto hĺbavejšie ženy potrebujú získať veľa vedomostí, aby sa mohli v spoločnosti zaujímavo prezentovať a boli na obdiv. Ich životný štýl je javisko s tlieskajúcim publikom. Aj keď sú v spoločnosti veľmi otvorené a zábavné, svoje city ukrývajú pod maskou. V citovom živote radšej milujú, ako sú milované. Priateľstvo s nimi ľuďom dáva pocit veľkej dôvery a oddanosti. Vôbec si však Dušany neuvedomujú, že ich láska je dusivá, niekedy až neznesiteľná. Treba im vytvoriť priestor, aby ich reakcie boli nežnejšie a uvoľnenejšie.
Cestovanie a kultúrne podujatia na MOWSe