Vodnár - Aquarius

21.1. – 19.2.

Charakteristika znamenia

Vládnúca planéta: Urán
Znamenie: Mužské
Živel: Vzduch
Povaha: Sangvinická
Typ: Uznanlivý, príťažlivý, s vesmírom spätý, priateľský človek, reformátor.
Postava: Stredne veľká, mocná, plnoštíhla, súmerná, impozantný zovňajšok, veľká mobilnosť, chôdza nápadná, originálna, bezstarostná.
Tvár: Okrúhla až podlohovastá, oválna, klenuté čelo, tmavé vlasy.
Časti tela, ktoré ovláda: Kĺby, hohy, predkolenie, členky, lýtka, krvný obeh, srdcové poruchy, kŕčové žily, neurózy, otrava krvi, vykĺbeniny.
Šťastný deň: Sobota

Znamenie Vodnára podlieha vplyvu vesmírnej planéty Urán. Preto mu je dané aby sa stal neobyčajne citlivým a učenlivým človekom. Po celý život sa bude snažiť pomocou vlastnej logiky a kombinačných schopností odhaľovať tajomstvá bytia. Pri jeho sklone k fantazírovaniu a jeho silnej a živej povahe sa dokáže povzniesť nad všednosť života, pričom niekedy inklinuje k samotárstvu bez toho, aby bol utiahnutý. Je nálodový, nestály a nerozhodný. Ľahko pohľahne cudziemu vplyvu – osud mu však v každej situácii poskytne priateľov ochotných pomôcť. Človeka – Vodnára možno vo všeobecnosti považovať za čestného, ideálneho človeka so šľachetným srdcom. Je milý a spoločenský, prakticky založený a veci posudzuje z hľadiska praktickosti a užitočnosti. Je šikovný organizátor. K sporným záležitostiam pristupuje zdržanlivo, diplomaticky a múdro. Typickou črtou jeho povahy je obhajovanie ľudskosti, pričom sa zaujíma o veľké problémy ľudstva s ohľadom na budúcnosť. Má neobyčajný záujem o prírodné vedy, techniku, medicínu. Nájdeme u neho aj pedagogické schopnosti a vlohy pre typ vedúceho a riadiaceho pracovníka. Aby bol pohľad na neho úplný, je potrebné spomenúť jeho sklon k okultizmu a s tým súvisiacu zvedavosť. Je rodený osvietenec so schopnosťou logicky myslieť a usmerňovať. Málokedy sa iným ľuďom podarí rozčúliť ho natoľko aby sa prestal ovládať. Jeho názory sú uvážlivé a intuitívne. Nedá sa, alebo len celkom nepatrne sa dá ovplyvniť zmyslovými podnetmi. V správaní a v hĺbke osobnosti má vždy naporúdzi systém, ktorý môže uplatniť v mnohých oblastiach. To, pravdaže, môže časom prerásť do akéhosi abstraktného schematizmu, ktorého výplodom sú neprirodzené a bezkrvné, prázdne doktríny. V živote sa dokáže rýchlo rozhodnúť. Bez ilúzií a sentimentality vie hovoriť o pálčivých otázkach a témach. Ak prestane súhlasiť so základnou myšienkou, okamžite zmení svoje zameranie a ciele. Môže sa stať, že v dôsledku určitej jednostrannosti myslenia prestane vidieť skutočnosť. Niekedy sa Vodnár pohybuje medzi seberovnými ľuďmi ako živí slovník alebo počítač, ktorý má stále naporúdzi " nemenné pravidlo \". Pritom niekedy nezbadá, že ono pravidlo či vzorec vôbec nesedí. Povaha Vodnára je poznačená hlbokou túžbou po nezávislosti. Všetko, čo ho obmedzuje, odmieta. Pre neho neexistuje nič nemožné. Na život kladie nesplniteľné požiadavky. Preto sa veľmi často dočká sklamania. V zamestnaní odmieta všetky dovtedy zaužívané spôsoby práce a okolie okúzľuje neobyčajnými metódami. Je považovaný za moderného, pokrokového a informovaného. Stále hľadá nové cesty, chce vytvoriť niečo nové, jedinečné. Preto mu vyhovujú tieto záujmové oblasti : stavba lietadiel a letectvo, železničné, poštové spoje a rádiotechnika. Dobré orientačné schopnosti podmieňujú aj záujem o prácu vo vydavateľstvách, v tlači a v kníhkupectvách. Medzi Vodnármi nájdeme veľmi zaujímavých jedincov, skutočné originály, čudákov, ľudí s bláznivými, utopickými ideami, ktorí napospol vnútorne i navonok odmietajú konvecie a obyčaje, chcú žiť a konať len podľa svojich zákonov a preto nezriedka vybočujú z rámca spoločnosti v pozitívnom i negatívnom zmysle. Popri tom sú veľmi vtipní, duchaplní a pohotoví, sršia nečakanými nápadmi, originálnym zobrazovaním a opisovaním vecí, aforistickým štýlom. Radi ohurujú a blafujú.

Významné osobnosti narodené v znamení Vodnára: Franz Schubert, John Travolta, Thomas Edison, Abrahám Lincoln, Wolfgang Amadeus Mozart, Norman Mailer, Christian Dior, Kim Nováková, Jeanne Moreauová, Franklin D. Roosevelt, Princezná Beatrix, Auguste Piccard, ...
Fotoblog na MOWSe