Alberoskop (December - Eukalyptus)

Ľudia narodení v tieni tohto nádherného stromu sú obdarení pozoruhodnou inteligenciou. Ak sú okolnosti priaznivé, rýchlo a harmonicky sa rozvíjajú, no aj s takou usilovnosťou, že ich často pokladajú za šplhúňov. Narodení v znamení eukaliptu sa vyznačujú obetavosťou. Bez veľkej námahy vynikajú tak, že využívajú vrodené nadanie. Musia si však dávať pozor, aby ich sebadôvera nebola priveľká, aby sa raz nezmenila v opak. Tak ako ich strom obsahuje cenné oleje, aj oni majú lekárske nadanie. Majú schopnosti aj na to, aby boli dobrými vychovávateľmi, ktorých zverenci majú radi a vážia si ich.
Fotoblog na MOWSe