Eugénia

Ženské krstné meno

Krstné meno Eugénia sa u nás vyskytuje veľmi málo. Nositeľky tohto mena sú ženy, ktorým sa dá len ťažko odolať. Sú to veľmi zvodné, ale aj uštipačné osôbky. Eugénie si vždy určia presný cieľ a beda tým, čo im kladú odpor. Dokážu byť tak trocha aj zákerné. Preto treba prinútiť tieto deti konať podľa jasných zásad a ich sebavedomé až naduté správanie tlmiť. Pozor na túžbu malých Eugénií po nezávislosti a na ich sklon k útekom z domu. Tieto ženy sú pripravené na dlhodobé štúdium. Priťahuje ich všetko, čo súvisí s cestovaním.
Cestovanie a kultúrne podujatia na MOWSe