Ingrida

Ženské krstné meno

Ženské meno Ingrida má severský pôvod a význam mena je "jazdkyňa boha Ingwa". Nositeľky tohto obľúbeného mena oslovujeme Ina, Inka, Inuška. Ingridy sú mlčanlivé a zdôverujú sa iba ťažko. Nie sú ako typické ženy rojčivé, skôr sú uzavreté a je veľký problém primäť tieto dievčatá k tomu, aby sa uvoľnili a odreagovali. Je očividné, že jej reaktívnosť bude mať zložité formy, pretože bude výrazom boja proti sebe a proti spoločnosti. To všetko musí prirodzene vyústiť do sklonu na potláčanie citov a do komplexu menejcennosti.
Cestovanie a kultúrne podujatia na MOWSe