Žigmund

Mužské krstné meno

Žigmund pochádza z nemeckého slova Siegmund, ktoré vzniklo spojením slov sigu + munt, čiže víťazná ochrana, ochranca víťazstva. Ako znie toto meno v iných jazykoch? Po latinsky Sigismundus, po česky Zikmund, po maďarsky Zsigmond (Zigmond), po poľsky Zygmunt a po domácky Žigo.
Cestovanie a kultúrne podujatia na MOWSe