Boleslav

Mužské krstné meno

Mužské meno Boleslav má slovanský pôvod a význam mena je "viac slávy". Nositeľov tohto mena oslovujeme aj Slávko. Boleslav je typ muža s veľkou silou, ktorá sa opiera o mocnú emotívnosť, nesmiernu aktívnosť a dobré reakcie. Títo muži sú očividne dôstojní ako ich zvierací totem jeleň. Áno, Boleslavov môžeme pokojne nazvať aj muži činu, ktorí "trúbením" vyzývajú ľudstvo na prebudenie skôr, než všetko upadne a vráti sa do pôvodného stavu. O týchto bojovníkoch sa hovorí, že ak si niečo vezmú do hlavy, je ťažké presvedčiť ich, aby zmenili názor. Neúspechy ich vôbec nezdrvia, naopak, vybičujú ich a zdvojnásobia ich zdatnosť.
Cestovanie a kultúrne podujatia na MOWSe