Ivan

Mužské krstné meno

Mužské meno Ivan má slovanský pôvod a význam mena je "boh je milostivý". Nositeľov tohto mena oslovujeme Ivanko, Ivko, Ivuško. Železná vôľa, aktívnosť a zmyselnosť by mali byť dominantnými vlastnosťami nositeľov krstného mena Ivan. Sú to tvrdohlavé, nerozhodné typy. Ivanovia sú niekedy cholerici s výbušným temperamentom. Podobajú sa šípovému kru - ich totemovej rastline, ktorého tŕne vzbudzujú strach. Vôľa týchto mužov je ich vizitkou, ktorú majú vpísanú do tváre. Seba aj iných posudzujú podľa aktivity. Pokiaľ ide o povolania, sú z nich vynikajúci technici, obdarení veľkým zmyslom pre profesionálnu zodpovednosť. Najradšej majú takú prácu, kde by sa mohla prejaviť ich nadmerná aktivita. Ideálnym povolaním pre Ivanov je preto poľnohospodár, námorník, veľkoobchodník.
Cestovanie a kultúrne podujatia na MOWSe