Miloš

Mužské krstné meno

Mužské meno Miloš má český pôvod a v preklade znamená "milý, milostivý, prívetivý". Nositeľov tohto mena oslovujeme Milo, Milko, Miloško. Milošovia sú sebaistí a rýchlo zbadáme, že majú vodcovského ducha. O nejakú záležitosť sa zaujímajú iba vtedy, ak majú v rukách jej páky. Sú veľmi blízki svojmu rastlinnému totemu agátu, ktorý je symbolom
zasvätenia, iniciácie. Väčšinou budia dojem, že sú veľmi vyrovnaní, vedia kam kráčajú, a dobre poznajú ľudí, čo ich obklopujú. Sú síce málo ovplyvniteľní, ale vždy pripravení prijať podnety od iných.
Cestovanie a kultúrne podujatia na MOWSe