Rak - Cancer

Rak - Cancer
22.6. – 22.7.

Charakteristika znamenia

Vládnúca planéta: Mesiac
Znamenie: Ženské
Živel: Voda
Povaha: Melancholická
Typ: Dobrácky, humorista, rojko a romantik, milovník prírody, turista, sentimentálny človek, bezdomovec, tuctový typ.
Postava: Tučná, stredne veľká, ťažkopádna s málo výraznými svalmi a slabými kľbmi
Tvár: Okrúhla, jemné črty, bledá farba pleti, melancholický pohľad, sivé často zelené oči, široký nos, okrúhla brada.
Časti tela, ktoré ovláda: Žalúdok a zažívací trakt, pobrušnica, hrudník, prsia, pečeň, slezina, pažerák, mliečne a slzné žľazy, lymfatické uzliny, mozgová hmota.
Šťastný deň: Pondelok

Rak podlieha mimoriadnemu vplyvu Mesiaca. Ľudia narodení v jeho znamení sú veľmi citliví, často menia svoje názory. Pretože sú dosť nesamostatní, pociťujú potrebu o niekoho sa oprieť v dobrom i zlom. Sú tvrdohlaví a neradi sa podriaďujú. Neradi pracujú pod dohľadom. Ich túžba po poznatkoch je zacielená skôr do minulosti, na druhej strane však majú sklon predvídať veci a udalosti, čo vyplýva z ich senzitívnych a mediálnych schopností. Nemožno sa čudovať, že ide o jemnocitných ľudí, ani tomu, že podnety na ich správanie vychádzajú z tajúplných pochodov v ich podvedomí, Časté zmeny ich nálady, umocňované neustále meniacimi sa životnými podmienkami, ich unášajú v plynutí času ako trstinu vo vetre. Radi sa vracajú v duchu do minulosti, aby z nej čerpali impulzy pre život v súčasnosti. Majú radi luxus a prepych a aj ľudí vo svojom okolí posudzujú predovšetkým podľa zovňajšku. Vďaka dostatku fantázie a predstavivosti vedia sa tešiť z ozajstného dobrodružstva. Podliehajú svojim nestálym náladám a tým zabraňujú iným, aby si o nich utvorili správny úsudok. Oni sami sa však vedia prispôsobiť a pochopiť myšlienky iných ľudí. Sú ochotní podľahnúť zvodom každého druhu, od najnižších až po tie najvyššie. Nestálosť im komplikuje život, pretože musia ustavične rátať so vzostupmi a pádmi so zmenami zamestnania.Vytrvalí vedia byť vlastne tam, kde to zodpovedá ich ideálom. Vtedy si to, čo dosiahli, vedia udržať. Z času na čas bývajú nedôverčiví a opatrní, potom zasa beztarostne veselí. Veľmi rýchlo v nich vzbľkne zlosť, ale zasa rýchlo opadne. Sú zmierliví, pritom však diplomatickí a prefíkaní. Niekedy si utvoria názor prenáhlene, bez dostatočnej úvahy a overenia. Na jednej strane inklinujú k zmene zamestnania a k potulnému spôsobu života, na druhej strane lipnú na svojom domove a rodine. Potrebujú domov a pociťujú potrebu starať sa o niekoho, pomáhať mu. To svedčí o ich mäkkej povahe. Sú tolerantní a dobrosrdeční. Vyznačujú sa mnohostranným nadaním a schopnosťami, rýchlo chápu, sú filozoficky založení, citliví na rozličné osobné dojmi. Sú vyslovene spoločenskí. Často menia priateľov, pretože im ťažko padne venovať svoje sympatie na dlhší čas jednej osobe.
Ľudia – Raci majú veľa priateľov i nepriateľov. V ich živote sú dni, kedy s nimi nie je reč, na druhej strane však túžia po pokojnom živote v manželstve a po vlastnom domove. Ľudia narodení v znamení Raka potrebujú mať vždy pocit istoty a náklonnosti, nie sú radi sami. Potrebujú veľa lásky a srdečnosti.

Významné osobnosti narodené v znamení Raka: Július Cézar, Ernest Hemingway, Gina Lollobrigida, Erich Maria Remarque, ...
Fotoblog na MOWSe