Kozorožec - Copricornus

22.12. – 20.1.

Charakteristika znamenia

Vládnúca planéta: Saturn
Znamenie: Ženské
Živel: Zem
Povaha: Flegmatická
Typ: Zodpovedný človek, tvorivý typ, šplhúň, zbohatlík.
Postava: Chudá, vysoká, nesúmerná, kostnaté telo, opatrná, unavená, šuchtavá chôdza, odmerané, pokojné, pomalé pohyby.
Tvár: Veľké uši, ustarostené, vráskavé čelo, vystupujúce lícne kosti, špicatá brada, vážny pohľad, hlboko vpadnuté oči, úzke pery, nesúvislé vyjadrovanie. V staršom veku krehkejšia konštitúcia tela jako v mladosti.
Časti tela, ktoré ovláda: Kosti, kostra, kĺby, vlasy, uši, zuby, nechty, miecha, pečeň, žlčník, náchylnosť k poruchám látkovej výmeny a trávenia, reuma, dna, kožné choroby, časté pády, artérioskleróza, choroby z prechladnutia.
Šťastný deň: Nedeľa

Kozorožec predstavuje šikovného horolezca a naznačuje, ako tento typ, podľa všetkých predpokladov, obstojí v živote. Nezlomná túžba stále napredovať a dosiahnúť vrchol úcty, moci a vplyvu dokazuje, ako veľmi je pod vplyvom Saturna. Je isté, že sa nezastaví pred nijakými ťažkosťami, pred žiadnou prekážkou. Všetky vlastnosti ho predurčujú na veľké veci. Je to typ pokojného, vytrvalého človeka, vedomého si svojich povinností. Ľahko sa učí a chápe, keď je potrebné, vie byť výrečný. Inak je to typ mlčanlivý, uzavretý, nedôverčivý. Keď si vytíči cieľ je schopný veľkého odriekania a sebazaprenia. Vie byť obdivuhodne húževnatý neraz až tvrdohlavý. Preto si ťažko nachádza priateľov. Je to človek bystrý, s kritickým pohľadom na veci a vážnym postojom k životu. Víťazstvá v životných situáciách nedosahuje ľahko, je v nich odkázaný výlučne na seba, na svoje vlastné sily. Neráta s pomocou priateľov a iných ľudí. Pritom jeho finančná stránka nie je zlá. Za svoje materiálne úspechy vďačí iba sebe a svojej práci. Jeho povolanie prináša so sebou mnoho bojov, najmä v mladosti. V zrelom veku má väčšie šance na úspech a jeho cesta bude úspešnejšia. Dá sa povedať, že jeho osudom predurčená cesta je priamočiara a po prekonaní prekážok, ktoré ho na nej stretnú, vedie bezpečne k vytýčenému cieľu, takže v starobe sa dočká splnenia mnohých prianí a túžob. Na príkoria a urážky ťažko zabúda, ale netúži sa pomstiť. Jeho nenávisť a priateľstvo sú nekompromisné a trvalé. Pretože nerád vystavuje na obdiv svoje dobré stránky, často zostávajú pred inými ľuďmi skryté. V srdcových záležitostiach sa vyznačuje sebaovládaním a vernosťou. V mladom veku sa ho často zmocňuje melanchólia. Mal by ju premôcť, pretože tým trpí jeho tvorivá sila a chuť do práce. Miluje hlboko a z celého srdca, nevie to však prejaviť čiastočne pre utiahnutú a málo drsnú povahu, typickú pre každého Kozorožca. Je spravodlivý, pri posudzovaní iných trochu hrdý a nie je ľahké presvedčiť ho o opaku. Je to typ mysliteľa a aj najťažšie problémy rieši s ľahkosťou. Je múdry a nič nerobí nepremyslene. Má rád nezávislosť, krásu a súlad. Kozorožec sa snaží dosahovať úspechy, pritom však vedie priam sparťanský spôsob života. Svoje postavenie dosahuje za cenu neúnavnej driny. Rád prikladá korunku ku korunke, odkladá si úspory a radšej by svoje peniaze zničil, než by sa o ne delil s inými. Spoločenské vzťahy sú v jeho živote väčšinou druhoradé. Jeho povahu vyznačuje predovšetkým veľká ctižiadostivosť a usilovnosť. Ćlovek narodený v tomto znamení je rozvážny, svoju silu zhromažďuje vnútornou koncentráciou, zvažuje a meria svoje ciele a vždy dokončí všetko, do čoho sa pustil. Stále ho niečo poháňa, pretože neznáša nečinnosť. Je ako skala – mocný, tvrdý ale aj vzpriamený a skromný.

Významné osobnosti narodené v znamení Kozorožca: Benjamin Franklin, Albert Schweitzer, Marlene Dietrichová, Elvis Presley, Gérard Depardieu, Johann Kepler, Louis Pasteur, Isaac Newton, Oliver Hardy, ...
Fotoblog na MOWSe