Baran - Aries

21.3. - 20.4.

Charakteristika znamenia

Vládnúca planéta: Mars
Znamenie: Mužské
Živel: Oheň
Povaha: Cholerická
Typ: Rozhodný, bojovný, typ vodcu, idealista, politik.
Postava: Svalnatá, silná stavba kostí, vzpriamené držanie tela. Chôdza vojenská, rýchla, náhlivá.
Tvár: Oválna, svieža, ružovkastá, oblé čelo.
Časti tela, ktoré ovláda: Hlava, svaly, šľachy, chrupavky, zuby, červené krvinky, uši.
Šťastný deň: Utorok

Mars poznamenáva osudy ľudí narodených v tomto znamení neustálymi zmenami. Nemôžu sa vymaniť z jeho vplyvu, ale môžu ho vyžiť vo svoj prospech. Mali by byť šťastní, že majú takého pomocníka na ceste životom, pretože dostali bohaté veno, ktoré musia efektívne využiť. Podnikavosť, ipmpulzívnosť, odvaha, rozhodnosť, činorodosť, ctižiadostivosť, optimizmus a k tomu potrebná dávka náruživosti a túžby po uplatnení – to sú vlastnosti, ktoré dostali. Kráčajú uvážlivo a nekompromisne za svojím cieľom. Sú veľkorysí a nevšímajú si detaily. Vedia zapáliť iných pre svoje ciele, podmanivo si získavajú ich poslušnosť a inštinktívne sa naučia rozkazovať. Niet pochýb o tom, že majú všetky predpoklady stať sa vodcom a priekopníkom. Či sa z nich stanú dobrí reformátori, závisí len od ich individuálnych charakterových vlastností. Hrozí im nebezpečenstvo, že budú presvedčení o vlastnej neomylnosti. Chcú uplatňovať svoje sklony a názory, ale často zažijú veľké sklamania. Začali príliš impulzívne, vlastná netrpezlivosť sa zmenila na bezohľadnosť a nakoniec im z toho všetkého zostane iba sklamanie a zlosť. Práve preto potrebuje ich veľká duševná sila a pevná vôľa uplatnenie. Do práce sa púšťajú s veľkým nasadením, pracujú usilovne a zasvätene. Prvoradá je pre nich idea. Ľahko sa dajú strhnúť imponzantnou myšlienkou. Vďaka organizátorským schopnostiam ich hviezdy predurčili zastávať vedúce a riadiace posty. Ak nenájdu správne pole pôsobnosti, rýchlo sa poobzerajú po inom. Od svojich plánov sa len tak ľahko nedajú odradiť a znechutiť, radšej si popália prsty, ako by sa mali vzdať vlastnej idey. Keď neuspejú, prehru neberú priveľmi tragicky, ale odvážne začnú od začiatku. Ešte stále majú niekoľko dobrých priateľov, ktorí stoja pri nich v dobrom i zlom. Mali by si dať pozor, aby ich priatelia neopustili pre faloš. Za dobré skutky neraz zožnú nevďak. Napriek istej dávke egoizmu sa dokážu správať aj veľmi altruisticky. Dalo by sa povedať, že tieto dve vlastnosti sú v rovnováhe a vystupujú do popredia podľa ich momentálnej nálady. Títo ľudia sú až priveľmi náladoví, nespútaní, ľahko sa dajú vyprovokovať. Zmysel pre spravodlivosť sa u ľudí narodených v znamení Barana, môže zmeniť na neústupnosť, činnorodosť na slepé presadzovanie sa, na šialenú netrpezlivosť, nerozvážnosť, bojovú náladu, podráždenosť, zúrivosť, ba i sklon k despotizmu. Preto sa ľahko dostávajú do rozporu s okolím a potom pôsobia rušivo. Ak podľahnú podráždenosti, môže to byť pre nich nebezpečné. V zamestaní nestrácajú čas zbytočnými úvahami. Kým ostatní ešte rozmýšľajú, oni už dávno konajú. Intuitívne vedia, kedy majú priložiť ruku k dielu ako prví. Pri hádkach by sa mali diplomaticky stiahnuť späť, aj za cenu priznania vlastnej porážky. Je to vždy lepšie ako jednostaj provokovať osud. V živote si získali dôveru vo vlastnú zručnosť, čo je pomoc, s ktorou môžu vždy rátať. Ich túžba po zmene nemá vždy len negatívne následky. Treba pripomenúť ich otvorenú, priamu povahu, záujem o veci verejné, obchod a všetky oblasti vedy. Radi sa učia, milujú doslova puntičkársky poriadok, krásu, harmóniu a inšpirujúce prostredie. Sú veľkými priateľmi prírody, páči sa im horolezectvo, radi sa zdržiavajú vo vysokopoložených lokalitách. Majú vlohy pre povolania, pri ktorých sa vyžaduje sila sugescie a pevná vôľa. Mužov nájdeme ako chovateľov divých koní, lovcov, vojakov, dôstojníkov, taktiež aj ako súkromníkov podnikajúcich na vlastnú päsť. Ženy sa uplatnia v lekárskej oblasti, zastávajú posty riadiacich pracovníkov vo finančných inštitúciách.

Významné osobnosti narodené v znamení Barana: Otto van Bismarck, Vladimír Iľjič Lenin, Johann Sebastian Bach, Leonardo da Vinci, Casanova, Charlie Chaplin, Wilhem Busch, Vincent van Gogh, Brigitta Horneyová, Doris Dayová, Anna Magnani, Arturo Toscanini, Maxim Gorkij, Franz Lehár, Gustav Scholz, Jozef Haydn
Fotoblog na MOWSe