Nové pády v slovenčine

Slovenský jazyk má v súčasnej dobe už celkom 17 pádov! Medziľudské vzťahy v štátnej správe a nadnárodných spoločnostiach v SR si vyžiadali okrem už pôvodných 7 pádov doplnenie na súčasných 17 pádov:

1. pád kto, čo nominatív
2. pád koho, čoho genitív
3. pád komu, čomu datív
4. pád koho, čo akusatív
5. pád oslovujeme, voláme vokatív
6. pád o kom, o čom lokál
7. pád s kým, s čím inštrumentál
8. pád kto z koho korytatív
9. pád koho, ako buzeratív
10. pád koho, kam delimitatív
11. pád kto, koho likvidatív
12. pád ako na koho intrigatív
13. pád komu, čo podmazatív
14. pád čo za čo korupcionál
15. pád ako komu protekcionál
16. pád kto s kým kopulatív
17. pád čo na čo prezervatív
FacebookTwitterWhatsAppE-mail
Ďalšie články
Cestovanie a blog na MOWSe