Ida

Ženské krstné meno

Ženské meno Ida má nemecký pôvod a v preklade jeho význam možno vyjadriť ako "žena činu". S nositeľkami tohto mena sa na Slovensku stretávame ojedinele a oslovujeme ich Idka, Iduška. Stačí zachytiť pohľad Idy a vidíme v jej očiach radosť zo života, náruživosť, cituplnosť, ale i bezočivosť. Nositeľka mena Ida bystro pozoruje a sliedi ako jej totemové zviera rys ostrovid. Jej bezočivosť je zavše protivná, ale prekypuje takou nákazlivou veselosťou, že by človek šiel za ňou aj na kraj sveta. Ženské meno Liana je skrátená podoba mena Juliana a jeho význam je "božská". S nositeľkami tohto mena sa stretávame len ojedinele a oslovujeme ich Lia, Liuška, Lianka. Sú to extrovertky, ktoré vždy pozorne sledujú svet. Boli by veľmi nešťastné, keby premárnili príležitosť pomôcť, obetovať sa. Taktiež sú málo ovplyvniteľné a majú veľký zmysel pre česť. Každé porušenie istej prísnosti v správaní u nich zvyčajne vyvoláva prudké reakcie.
Cestovanie a kultúrne podujatia na MOWSe