René

Mužské krstné meno

Mužské meno René má latinský pôvod a v preklade znamená "znovuzrodený". Nositeľov tohto ojedinelého mena oslovujeme jednoducho René, prípadne aj Ren, Reno, Renko a meniny majú 7. novembra. Patria k tým, čo sejú a zároveň aj žnú. Často sa stáva, že ich osobnosť sa rozvíja do takej miery, že ich pôvodný skepticizmus sa zmení na vášnivé presvedčenie. Aj ich vôľa sa najskôr prejavuje obdivuhodnou silou a potom prechodne ustane. Muži s menom René majú trochu pomalšie reakcie. Ich profesionálne zameranie je široké. Môžu byť napríklad poľnohospodármi alebo bádateľmi. Potrebujú mať hlavne viditeľné výsledky, potrebujú "žať". Zdravie týchto mužov je priemerné, aj keď podlieha rizikovým vplyvom ich niekedy nepokojného duševného života. Mali by si chrániť predovšetkým pečeň a pľúca. Ovplyvňujú ich planéty Saturn a Urán. Ich šťastné farby sú purpurová, zelená, modrá. Ochranné rastliny divozel, zemedym, ochranné kamene jaspis a perla.
Cestovanie a kultúrne podujatia na MOWSe