Albín

Mužské krstné meno

Mužské meno Albín má latinský pôvod a v preklade znamená "belavý". S nositeľmi tohto mena sa stretávame len výnimočne. Albínovia sú tlmení nerváci. Psychicky sa ponášajú na morských koníkov, ich totemové zviera. Aj tie, ani čo by spali pod vodou, a z ničoho nič sa vyhupnú do obranného postoja. Rodičia Albínov sa musia usilovať chápať a podchytiť tieto deti dosť ťažkej povahy, ktoré sú zavše milé a nežné, zavše tajnostkárske. Ich dynamizmus naskrze nepôsobí presvedčivo a treba častejšie vyžadovať, aby sa pre niečo nadchli. A tak je to aj pri štúdiu. Majú veľa šťastia, ale výsledok je priemerný. V citovom živote pôsobia Albínovia uzavreto.
Cestovanie a kultúrne podujatia na MOWSe