Alexander

Mužské krstné meno

Mužské meno Alexander má grécky pôvod a v preklade znie "ochranca mužov". Nositeľov tohto mena oslovujeme Alex, Saša, Lexa. Aby sme ich dobre pochopili, treba vedieť, že ich totemovým zvieraťom je krab, nuž a správanie sa týchto kôrovcov je čudné. Napredujú po uhlopriečke, útočia, štípu, chodia pospiatky, zahrabú sa do piesku. A v takej situácii, azda trochu nepohodlnej, sú aj nositelia mena Alexander. Títo muži sú veľmi aktívni, ale majú slabé reakcie. Ich inteligencia sa totižto zakladá na fígľoch a istom zmysle pre oportunizmus. Majú spoľahlivú a najmä intenzívnu pamäť a chvíľami sú až nebezpečne zvedaví.
Cestovanie a kultúrne podujatia na MOWSe