Bystrík

Mužské krstné meno

Zvyčajne sú to dosť materialisticky zameraní muži so sklonom k lenivosti a prácu si vysvetľujú po svojom. Vedia šťastne zmiešať city, sexualitu, labužníctvo, záhaľku aj lásku. Sú to veľkí pôžitkári, ktorí by najradšej čakali v tôni stromu, kým prejde deň. A čo štúdium, ako ho zvládnu pri svojej lenivosti? Nuž, je to azda prekvapujúce, ale zväčša sú to vynikajúci študenti technických predmetov. Stávajú sa úradníkmi, učiteľmi, obchodnými zástupcami veľkých firiem.
Cestovanie a kultúrne podujatia na MOWSe