Klement

Mužské krstné meno

Mužské meno Klement má latinský pôvod a v preklade znamená "vľúdny, milostivý". S nositeľmi tohto krstného mena sa stretávame len ojedinele a oslovujeme ich Klementík, Klemo. Klementovia sú veľmi neústupčiví muži. Majú rytierskeho ducha, ale musia vždy, za každú cenu vykričať svoje rozhorčenie, lásku i bolesť, protestovať proti nespravodlivosti a zburcovať verejnú mienku. Ich citový život možno pochopiť pomerne ťažko, lebo sú urážliví, rebelantskí, škriepni. Chcú však, aby sme ich ľúbili a sú schopní rozplakať sa od nežnosti pri prvej príležitosti. Snom týchto spravodlivých mužov je štúdium práva, aby sa mohli stať advokátmi, sudcami, členmi parlamentu, publicistami, kde by mohli prejaviť pobúrenie a žiadať spravodlivosť.
Cestovanie a kultúrne podujatia na MOWSe