Valér

Mužské krstné meno

Mužské meno Valér má latinský pôvod a význam mena je "silný, zdravý". S nositeľmi tohto mena sa na Slovensku stretávame len výnimočne. Nositelia mena Valér majú rozpoltené povahy, zároveň sú šťastným znamením, ale aj predzvesťou pichľavej zlosti, lebo ich rastlinným totemom je pŕhľava. Skrátka, nie vždy sú ľahko ovládnuteľní. Aby sa ich aktivita prejavila, musí im "padnúť do oka" nejaké povolanie. Ak svoje zamestnanie nemajú radi, opúšťajú ho a budú ho meniť donekonečna. Zvyčajne Valérovia nehorlia za vzdelaním ani za štúdiami. V citovom živote sú veľmi panovační, čo im umožňuje urobiť si z ostatných predmet bádania.
Cestovanie a kultúrne podujatia na MOWSe