Erika

Ženské krstné meno

Ženské meno Erika má škandinávsky pôvod a v preklade znamená "ctihodná, všemocná vládkyňa". Eriky sú náchylné striasť sa zodpovednosti, hľadajúc zabudnutie buď v eufórii bezstarostného života, alebo v nekonečnom rojčení. Tieto ženy sú veľmi uzavreté, utvoria si malý svet vlastných snov, kde duša zaváži väčšmi ako srdce. Sú aj ľahko ovplyvniteľné a často im chýba sebadôvera.
Cestovanie a kultúrne podujatia na MOWSe