Vincent

Mužské krstné meno

Vincent je meno latinského pôvodu, ktoré v preklade znamená „víťaziaci“. V domácom prostredí nositeľov tohto nezvyčajného mena oslovujeme Vinco, Vincko, Vinci.
Cestovanie a kultúrne podujatia na MOWSe