Ladislav, Ladislava

Mužské a ženské krstné meno

Ladislav/Ladislava je to zrejme vplyvom maďarčiny pozmenená podoba mena Vladislav. Po latinsky Ladislaus, po česky Ladislav, po maďarsky Laszlo (Láslo) a po domácky Laco, Lacino.
Cestovanie a kultúrne podujatia na MOWSe