Regína

Ženské krstné meno

Ženské meno Regína má latinský pôvod a v preklade znamená "kráľovná". Na Slovensku sa stretneme s nositeľkami tohto mena len výnimočne a oslovujeme ich Reginka, Reguška, Rinka. Regíny sú cholerické, emotívne nerváčky. Pretože sú precitlivené, trochu povýšenecké, vyvolávajú dojem, že sú namyslené. Nie je to celkom tak, v skutočnosti sú úzkostlivé a strápené. Tieto ženy rady robia dve veci naraz, chýba im súvislá húževnatosť, ktorá sa odzrkadľuje aj na ich študijných výsledkoch. Najlepšie sa uplatnia v povolaniach, kde sa stále niečo významné deje.
Cestovanie a kultúrne podujatia na MOWSe