Jaroslav

Mužské krstné meno

Mužské meno Jaroslav má slovanský pôvod a jeho význam je "slávny silou, bujnosťou". Nositeľov tohto obľúbeného mena oslovujeme Jarko, Jarino, Jarinko. Jaroslavovia sú pôžitkári a najradšej by sa natiahli v tôni jablone, ktorá je navyše ich rastlinným totemom, a čakali, kým prejde deň. Sú dosť materialistickí a veľmi radi by sa priklonili k orientálnemu spôsobu života, ktorý vylučuje prácu mužov. Ich inteligencia je analytická a do podrobností vnikajú najmä preto, aby poradili iným zaoberať sa nimi.
Cestovanie a kultúrne podujatia na MOWSe