Urban

Mužské krstné meno

Mužské meno Urban má latinský pôvod a význam mena je "mestský, mešťan". S nositeľmi tohto mena sa stretávame len výnimočne. Urbanovia sú introvertní, v niektorých prípadoch odmietajú styk so životom a uzatvárajú sa do seba. No zároveň sú mierne exhibicionistickí, radi hrajú divadlo. Rozprávajú o sebe rozličné príbehy, z ktorých väčšina je vymyslená. Ich citový život má vždy dve stránky. Ak sa im nedarí, ak majú ranenú dušu, vtedy sa dovolávajú rodiny, lásky. Keď sa však vrátia úspešné dni, bez rozlúčky sa znovu vydajú na cestu.
Cestovanie a kultúrne podujatia na MOWSe