Alan

Mužské krstné meno

Krstné mená Alan, Alana majú keltský pôvod a význam mena v preklade je "súlad, svornosť". Nositeľov týchto mien oslovujeme Ali, Alanko, Alanka, Alka. Od najútlejšieho veku sú Alan, Alana úžasné osoby. Títo vášnivci vnútia svojej rodine mimoriadny rytmus. Vďaka veľkej aktívnosti s obdivuhodnou chladnokrvnosťou manévrujú s ľuďmi okolo seba a držia ich poriadne na uzde. Vedia byť zároveň horliví i ľahostajní, no vždy bude u nich prevládať schopnosť bleskovo vyriešiť problém. Nositelia mien Alan, Alana sú plní dôvtipu, avšak aj neposední, a tak ako ich zvierací totem lastovička aj oni zbožňujú slnko a nezľaknú sa žiadnej dlhej cesty. Nemožno však o nich povedať, že štúdium ich nadchýna.
Cestovanie a kultúrne podujatia na MOWSe