Alberoskop (Január - Jedľa)

Je to strom ľudí, ktorí sú v spoločenských vzťahoch trocha chladní a niekedy takí pyšní, že ich pokladajú za namyslených. Sú síce menej komunikatívny, zato však vždy pripravení obetovať sa pre druhých až do roztrhania. Zaujímajú sa iba o dôležité veci. Ich priatelia sa však môžu na nich vždy spoľahnúť, najmä ak ide o vážny problém. V znamení tohto stromu sa rodia právnici, policajti, bádatelia a finančný úradníci. Ako teda vidíte, sú to všetko povolania, pre ktoré je potrebný veľky zmysel pre zodpovedosť a diskrétnosť.
Fotoblog na MOWSe