Je to neuveriteľné, ale aj MOWS používa cookies, štatistiku a reklamu.SÚHLASÍM

Dodatok k pracovnej zmluve

1) Nemocenská:
Zamestnávatel nebude dalej akceptovat potvrdenie od lekára o pracovnej neschopnosti. Kto môže íst k lekárovi, môže íst aj do práce.

2) Chirurgické zákroky:
Všetky operácie sú v dobe Vášho pracovného pomeru zakázané! Zamestnávatel Vás prijal ako celého a neporušeného cloveka. Ak si necháte nieco odstránit, bude to posudzované ako hrubé porušovanie pracovnej morálky.

3) Volno na zotavenie:
Každý zamestnanec má nárok na 104 volných dní za rok. Tieto dni sa budú nazývat soboty a nedele.

4) Absencia z dôvodu úmrtia:
Táto absencia Vám bude omluvená iba za predpokladu, že zamestnávatela upovedomíte minimálne 14 dní dopredu, pretože ste povinný za seba zapracovat náhradu.

5) Návšteva toalety:
Návštevy na toaletách sa budú riadit abecedným poriadkom. Všetci zamestnanci zacínajúci na písmeno A pôjdu na toaletu medzi 8.00 až 8.20, písmeno B 8.20 až 8.40 atd. Pokial to nestihnete v uvedenom case, musíte pockat do druhého dna, alebo si vymenit casenku s iným zamestnancom. Táto zmena musí byt písomne povolená od vedúcich oboch zamestnancov. Pre použitie toalety sú stanovené 3 minúty. Po uplynutí tohto limitu sa ozve zvukové znamenie, toaletný papier sa ukryje a dvere toalety sa otvoria dokorán.

6) Prestávka na obed:
- Chudí zamestnanci? 1 hodina (musia lepšie vyzerat)
- Zamestnanci so štandardnou váhou? 30 minút (stací pre udržanie váhy)
- Tlstí zamestnanci? 5 minút (stací na vypitie odtucnovacieho koktailu)

7) Kódex obliekania:
Doporucuje sa, aby zamestnanci chodili do práce oblecení úmerne svojmu platu. Kto bude pristihnutý v znackovom oblecení, bude to znamenat, že je na tom financne dobre a môže mu byt znížený plat.

Dakujeme Vám za loajalitu. Sme tu od toho, aby sme zabezpecili pozitívne zamestnanecké ovzdušie.
FacebookGoogle+TwitterWhatsAppE-mail
Ďalšie články
Cestovanie a blog na MOWSe

Vypni blokovanie reklám pre stránku MOWS.sk

Tvorba obsahu a prevádzka stránky stojí čas a peniaze. Blokovanie reklamných formátov by časom mohlo viesť k zrušeniu nie len tejto stránky, ale aj množstva ďalších menších webov, ktoré obsahovo spestrujú internet. Veľké spoločnosti, televízie a redakcie majú finančný rozpočet na boj s blokovaním reklám, prípadne majú aj iné zdroje príjmov. A vieš si predstaviť internet, na ktorom bude iba Facebook, JOJ, Nový Čas, Google a Pornhub? Veď by to bolo katastrofálne!

Táto stránka používa klasické reklamné formáty vsunuté medzi obsah. Nenájdeš tu agresívne formy ako Cosmic Cursor, Interstitial alebo videobanner vyskakujúci na celú plochu okna. Ak by si natrafil na jeden z takýchto čudných formátov, kontaktuj ma cez formulár.