Dodatok k pracovnej zmluve

1) Nemocenská:
Zamestnávatel nebude dalej akceptovat potvrdenie od lekára o pracovnej neschopnosti. Kto môže íst k lekárovi, môže íst aj do práce.

2) Chirurgické zákroky:
Všetky operácie sú v dobe Vášho pracovného pomeru zakázané! Zamestnávatel Vás prijal ako celého a neporušeného cloveka. Ak si necháte nieco odstránit, bude to posudzované ako hrubé porušovanie pracovnej morálky.

3) Volno na zotavenie:
Každý zamestnanec má nárok na 104 volných dní za rok. Tieto dni sa budú nazývat soboty a nedele.

4) Absencia z dôvodu úmrtia:
Táto absencia Vám bude omluvená iba za predpokladu, že zamestnávatela upovedomíte minimálne 14 dní dopredu, pretože ste povinný za seba zapracovat náhradu.

5) Návšteva toalety:
Návštevy na toaletách sa budú riadit abecedným poriadkom. Všetci zamestnanci zacínajúci na písmeno A pôjdu na toaletu medzi 8.00 až 8.20, písmeno B 8.20 až 8.40 atd. Pokial to nestihnete v uvedenom case, musíte pockat do druhého dna, alebo si vymenit casenku s iným zamestnancom. Táto zmena musí byt písomne povolená od vedúcich oboch zamestnancov. Pre použitie toalety sú stanovené 3 minúty. Po uplynutí tohto limitu sa ozve zvukové znamenie, toaletný papier sa ukryje a dvere toalety sa otvoria dokorán.

6) Prestávka na obed:
- Chudí zamestnanci? 1 hodina (musia lepšie vyzerat)
- Zamestnanci so štandardnou váhou? 30 minút (stací pre udržanie váhy)
- Tlstí zamestnanci? 5 minút (stací na vypitie odtucnovacieho koktailu)

7) Kódex obliekania:
Doporucuje sa, aby zamestnanci chodili do práce oblecení úmerne svojmu platu. Kto bude pristihnutý v znackovom oblecení, bude to znamenat, že je na tom financne dobre a môže mu byt znížený plat.

Dakujeme Vám za loajalitu. Sme tu od toho, aby sme zabezpecili pozitívne zamestnanecké ovzdušie.
FacebookTwitterWhatsAppE-mail
Ďalšie články
Cestovanie a blog na MOWSe