Drahomíra

Ženské krstné meno

Ženské meno Drahomíra má slovanský pôvod a znamená "komu je drahý mier". Nositeľky tohto mena oslovujeme Dada, Dadka, Drahomírka, Drahuška. Hľadanie vlastného ja ich často vedie k uzavretiu sa do svojho vnútorného sveta, čím sa vystavujú nebezpečenstvu, že stratia kontakt s inými. Niekedy im chýba sebadôvera, ale prvé citové alebo profesionálne úspechy im rýchlo dajú istotu. Často sa však zahrávajú so svojou plachosťou.Mužské meno Mário má latinský pôvod s významom "muž z rímskeho rodu Máriov". S nositeľmi tohto mena sa stretávame ojedinele. Máriovia predstierajú veľkú sebadôveru a radi dokazujú iným, že majú pravdu. Skutočnosť však má viac odtieňov. Veľmi často ich zaplaví neistota a znechucuje istá nesmelosť, ktorú si vyčítajú.
Cestovanie a kultúrne podujatia na MOWSe