Eleonóra

Ženské krstné meno

Ženské meno Eleonóra sa na Slovensku neudomácnilo. Ak náhodou stretnete nositeľky tohto mena, oslovujeme ich Ela, Elka, Eluška, ale aj Nora, Norika. Eleonóra patrí k povahovému typu, ktorý je veľmi otvorený kolektívnemu životu. Často hľadá ospravedlnenie chýb iných a pritom sebe nič neodpúšťa. Je to zriedkavé správanie, preto ho treba zdôrazniť. Vo všeobecnosti ich vedie hlboká a skrytá viera bez toho, aby sa pokúšali nájsť vysvetlenie pre svoje presvedčenie. Najkrajšou modlitbou pre Eleonóry sú skutky. Čo povedať o ich spoločenskosti? Vari len to, že u nich nachádzame úsmev, ktorý posilňuje a uzdravuje ľudí. Nezaoberajú sa svojim šťastím, ony ho tvoria.
Cestovanie a kultúrne podujatia na MOWSe