Alfonz

Mužské krstné meno

Alfonz je meno nemeckého pôvodu, ktoré v preklade znamená „pripravený na boj“. Toto meno je u nás ojedinelé, ale jeho nositeľov oslovujeme Alf, Alfík, Ali.
Cestovanie a kultúrne podujatia na MOWSe