Bohuslav

Mužské krstné meno

Bohuslav je slovanské meno s pôvodným významom bohu sláva, oslavujúci boha. Iná podoba je Božislav, blízke je meno Teofil. Domáca podoba mena je Bohuš, Slavo.
Cestovanie a kultúrne podujatia na MOWSe