Žofia

Ženské krstné meno

Žofia pochádza z gréckeho slova Sophia čiže múdrosť. Variantom tohto mena je meno Soňa. Po rusky toto meno znie Sofija, po poľsky Žofia, po francúzsky Sophie (Sofi), po česky Žofie, po maďarsky Zsofia (Zofia) a po domácky Žofa, Žofina, Zoša, Fia.
Cestovanie a kultúrne podujatia na MOWSe