Mária

Ženské krstné meno

Ženské meno Mária má hebrejský pôvod a voľný preklad znie "milovaná bohom". Toto biblické meno patrí na Slovensku medzi najobľúbenejšie. Osobnostné ohodnotenie všetkých oslávenkýň a nositeliek krstného mena Mária by sa dalo zhrnúť do jednej vety - Tá, čo kraľuje na nebi i na zemi. Dominantnými vlastnosťami všetkých Márií je vôľa, citlivosť, mravnosť a aktívnosť. Márie sú mlčanlivé, veľmi rozhodné a obdivuhodné matky, nikdy sa nesťažujú. Svoj nesúhlas však dávajú najavo. Zvyčajne bývajú veľmi dobré študentky, obľubujúce klasické štúdium, a priťahuje ich povolanie, kde treba odovzdávať veľa zo seba.
Cestovanie a kultúrne podujatia na MOWSe