Peter, Petra

Mužské a ženské krstné meno

Peter, Petra pochádza z gréckeho slova petros, čiže skala, pevný ako skala. Ženské meno je nové, skrátené z mena Petronela. Po latinsky Petrus, po česky Petr, po maďarsky Peter, po francúzsky Pierre, po taliansky Pietro, po španielsky Pedro, po ruky a poľsky Piotr, po srbochorvátsky Petar a po domácky Petro, Peťo, Petino, - Peťa.
Cestovanie a kultúrne podujatia na MOWSe