Alfréd

Mužské krstné meno

Alfréd pochádza z angličtiny. Vzniklo spojením staroanglických slov aelf + raed čiže múdry poradca, ktorému pomáhajú elfovia (duchovia). Po domácky sa volá Fredo.
Cestovanie a kultúrne podujatia na MOWSe