Melánia

Ženské krstné meno

Melánia pochádza z gréckeho slova malania čiže čierna, tmavá. Po domácky sa volá Melana, Mela.
Cestovanie a kultúrne podujatia na MOWSe