Jana

Ženské krstné meno

Jana je ženské krstné meno. Meniny na Slovensku má 21. augusta. Krstné meno Jana je u nás bežne zaužívané, má hebrejský pôvod. Pochádza zo starozákonného mužského mena Jóchanán "Boh je milostivý". Jany oslovujeme Jana, Jani, Janina, Janka.
Cestovanie a kultúrne podujatia na MOWSe