Aurel

Mužské krstné meno

Mužské meno Aurel má latinský pôvod a v preklade znamená "zlatý". S nositeľmi krstného mena Aurel sa stretávame výnimočne a oslovujeme ich Aurelko, Aurélik. Aurelovia sú schopní trpezlivo znášať ťažké životné situácie. Ich reakcie sú pokojné, dlho premýšľajú, kým sa pustia do nejakej činnosti. Hoci aj im sa stane, že z času na čas vybuchnú, môžeme ich zaradiť medzi pohodové povahové typy. Jednou z najvýraznejších čŕt Aurelov je aktívnosť. Priťahuje ich štúdium jazykov, veľmi obľubujú vedecký výskum a sú schopní vynaložiť zvýšené úsilie, aby dosiahli svoj cieľ. V zamestnaní sa neprispôsobujú vždy ľahko, ale nemajú ani záujem stále meniť povolanie. Ich citový život je pomerne zložitý, lebo ťažko vyjadrujú svoje city.
Cestovanie a kultúrne podujatia na MOWSe