Erik

Mužské krstné meno

Mužské meno Erik má škandinávsky pôvod a v preklade znamená "ctihodný". Keby sme mali nositeľa krstného mena Erik prirovnať k niektorému zvieraciemu totemu, vybrali by sme si leoparda, lebo aj Erik sa dá strhnúť, aj premýšľa, a preto sú niektoré jeho výbuchy predstierané, čo mu umožňuje pripraviť si únikový východ. Ak však na nich útočíme na ich vlastnom území, stáva sa, že prerušia boj. Erikovia sa vedia výborne prispôsobiť každému spôsobu života a vždy sa zo všetkého vymotajú. Ich sebadôvera je až zarážajúca a ak si vezmú do hlavy, že budú úspešní, hraničí to až s agresivitou.
Cestovanie a kultúrne podujatia na MOWSe