Koloman

Mužské krstné meno

Mužské meno Koloman má keltský pôvod a v preklade znamená "pustovník". Nositeľov tohto málo používaného mena oslovujeme Kolo, Kolko. Kolomanovia sú často osoby záhadné a svoje aktivity uskutočňujú najradšej po príchode noci. Stávajú sa z nich dosť nevľúdni ľudia, akoby sa obávali vyjsť na svetlo božie. Často sú mlčanliví, utiahnutí do seba a málo ovplyvniteľní. Zvyčajne sú to disciplinovaní študenti, schopní značného vypätia. Študujú sami, neraz dlho do noci. V rámci svojho povolania majú sklon hľadať riešenie takých problémov, ktorým by iní vôbec nevenovali pozornosť.
Cestovanie a kultúrne podujatia na MOWSe