Mojmír

Mužské krstné meno

Mužské meno Mojmír má slovanský pôvod, znamená "môj mier". Chlapcov s týmto bežne používaným menom oslovujeme Miro, Mojo, Mojko, Mirko. Mojmírovia sú poväčšine obdarení veľkou emotívnosťou, potrebujú konať, majú však dušu komedianta. Deti s týmto menom musíme veľmi skoro učiť, čo je to disciplína, ustavične ich zamestnávať a nenechávať ich osamote. Rady obracajú pozornosť len na seba. Mojmírovia sú zvyčajne veľmi dobrí študenti a priťahujú ich všetky slobodné povolania.
Cestovanie a kultúrne podujatia na MOWSe