Vladislav

Mužské krstné meno

Mužské meno Vladislav má slovanský pôvod a v preklade znamená "sláviaci vládu" Nositeľov tohto bežne používaného mena oslovujeme Vlado, Vladislavko. Oslávenci s týmto menom sú nezávislí, bojovní, svojhlaví. Títo muži majú v sebe takmer nevyčerpateľnú húževnatosť. Vladislavovia si žijú pomalý vnútorný život. Potrebujú mať však okolo seba veľa ľudí. Sú to úžasní rozprávači a každú udalosť podfarbia svojou fantáziou. Je však vhodné prinútiť deti nosiace toto meno, aby sa pridŕžali skutočnosti a rozoznávali realitu od ich vybájeného sveta.
Cestovanie a kultúrne podujatia na MOWSe