Zdenko

Mužské krstné meno

Mužské meno Zdenko má český pôvod a vo voľnom preklade znie ako "tu slávny". Nositeľov tohto obľúbeného mena oslovujeme Zdendo, Zdeno. Zdenkovia nie sú priebojní, zato sú dosť ovplyvniteľní a zväčša precitlivení a pomstychtiví. Od detstva ich treba poúčať, ako sa majú správať k blížnym. Takisto ich nálady, raz také, raz onaké, narobia rodičom veľké starosti. Treba len, milí rodičia, zostať pri výchove pevní a energickí a nedať sa Zdenkom obalamutiť. Pri tomto charakterovom type je veľmi závažná vec voľba povolania. Ak Zdenkovia nenatrafia na pravú cestu, alebo ak im nesedí pracovné prostredie, stávajú sa z nich veľmi labilní ľudia. Preto opäť musíme upozorniť rodičov, aby aj tu boli dôslední a dobre ich nasmerovali. Ľahko uhádneme, že v spoločenskom styku sú Zdenkovia vrtošiví.
Cestovanie a kultúrne podujatia na MOWSe